Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Velddijk

VSO Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen waarbij het het regulier VO (nog) niet lukt een (volledig passend) aanbod in onderwijs en/of begeleiding te bieden. Onze leerlingen hebben een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. Er is sprake van diplomagericht onderwijs voor de niveaus vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t en daarnaast onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid.