Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Spectrum

Spectrum verzorgt speciaal onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk lerend zijn, omgangsproblemen hebben, en aan kinderen met lichamelijke en meervoudige beperkingen. De school is een expertisecentrum, waarin betrokken specialisten onderwijs op maat geven aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Spectrum werkt nauw samen met sbo Focus.