Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Maaskei so

De Maaskei so verzorgt primair onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn (MG). Onze leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).