Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Maaskei so

De Maaskei so verzorgt primair onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn (MG). Onze leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Met ingang van maandag 10 januari 2022 kunnen wij, vanwege over-volle groepen, tijdelijk géén leerlingen aannemen binnen de so-afdeling van de Maaskei. We zijn het opstarten en inrichten van een extra groep aan het verkennen. Als dit gerealiseerd is en er weer mogelijkheden zijn om in te stromen, verdwijnt deze tekst van de website!