Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Wildveld

Het Wildveld is een opleidingsschool voor jongeren die goed zijn in praktische vakken. Ons onderwijsaanbod is vooral gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Ieder jaar stroomt meer dan 90 procent van onze schoolverlaters uit naar de regionale arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.