Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Wildveld

Het Wildveld is een opleidingsschool voor jongeren die moeite hebben met theoretisch leren. Ons onderwijsaanbod is vooral gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Het gaat om leerlingen die ook met extra begeleiding niet in staat zijn een diploma te halen. Ieder jaar stroomt meer dan 90 procent van onze leerlingen uit naar de regionale arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.