Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Maaskei vso

De Maaskei vso verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn (MG). Onze leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).