Realisatie Talentencampus Venray weer stap dichterbij

De betrokken onderwijspartners en de gemeente hebben een belangrijke stap gezet in de richting van de realisatie van de Talentencampus Venray. Unaniem en met enthousiasme kiezen zij voor een gezamenlijke invulling van dit nieuwe schooltype.