Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Ulingshof

Ulingshof is een expertisecentrum voor leerlingen met lichamelijke, en/of meervoudige beperkingen en langdurig zieke leerlingen in de regio Noord- en Midden Limburg. Bij Ulingshof zijn onderwijs en revalidatie geïntegreerd. Dat betekent dat het onderwijs is afgestemd op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.