Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Maaskei

De Maaskei verzorgt primair en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn (MG). Onze leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). We hebben twee afdelingen: de afdeling speciaal onderwijs en de afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso). Sinds het schooljaar 2017-2018 bevinden zich twee SO groepen in de nevenvestiging in Weert waar onderwijs geboden wordt aan SO leerlingen uit Weert en omgeving.