Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Maaskei

Maaskei is een school voor primair en voortgezet speciaal onderwijs. De school verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen die moeite hebben met leren en kinderen met een meervoudige handicap. Maaskei is gespecialiseerd in autisme en in onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 heeft de Maaskei een nevenvestiging in SBO ’t Palet, Beatrixlaan 1 in Weert waar onderwijs geboden wordt aan SO leerlingen uit Weert en omgeving.