Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Maaskei

De Maaskei verzorgt primair en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn (MG). Onze leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). We hebben twee afdelingen: de afdeling speciaal onderwijs en de afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso). Sinds het schooljaar 2017-2018 bevinden zich drie SO groepen in de nevenvestiging in Weert (KEC Weert) waar onderwijs geboden wordt aan SO leerlingen uit Weert en omgeving. Vanaf schooljaar 2020-2021 bevindt het VSO zich ook in Weert (hoofdvestiging Maaskei). Daarnaast start in augustus 2020 ook de Heikei, centrum voor zorg, onderwijs en revalidatie.