Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Impuls

Impuls verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, mogelijk met een meervoudige beperking. Praktijkvakken en stages vormen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsaanbod. In de dagelijkse begeleiding is er ook veel aandacht voor sociale vaardigheden. De school begeleidt leerlingen richting dagbesteding en waar mogelijk een betaalde baan.