Ambulante dienst

De medewerkers van de Ambulante Dienst (de ambulant begeleiders) bieden vanuit hun expertise en ervaring ondersteuning en advies aan leerkrachten over de wijze waarop zij het beste om kunnen gaan met de handicap van de leerling, welke leermiddelen en -methoden het beste gebruikt kunnen worden, etc. Daar waar nodig geven de ambulant begeleiders uiteraard ook extra ondersteuning aan de leerling zelf.

Nagenoeg elke leerling die in aanmerking komt voor speciaal onderwijs, komt ook in aanmerking voor ambulante begeleiding. Afhankelijk van de individuele situatie van de leerling, wordt door de ouders, vaak in overleg met leerkrachten, een keus gemaakt voor speciaal onderwijs of voor regulier onderwijs met ambulante begeleiding. De hoeveelheid uren die beschikbaar is voor ambulante begeleiding is afhankelijk van de handicap of de ziekte van de leerling.

Meer informatie over onze Ambulante Dienst >>>