Voor regulier onderwijs

Onderwijsgroep Buitengewoon biedt niet alleen onderwijs aan binnen haar eigen scholen. Zij heeft ook een eigen Ambulante Dienst. Deze Ambulante Dienst biedt ondersteuning aan leerlingen met een verstandelijke beperking, leerlingen met motorische belemmeringen en/of langdurig/chronisch zieke kinderen (clusters 3 en 4).

De Ambulante Dienst zorgt voor de begeleiding van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte binnen het reguliere basisonderwijs. De zogenaamde kinderen met een rugzakje.

 

Meer informatie >>>