Voor ouders

 

Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de school en de ouders/verzorgers. Betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het schoolgebeuren komt ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. De ouders/verzorgers hebben recht op begrip en steun van de school: de school heeft het vertrouwen van ouders/verzorgers nodig om te kunnen werken met de leerling. 

 


Nadat een leerling op school is geplaatst, is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Afspraak is dat er minimaal twee huisbezoeken en/of oudergesprekken per jaar plaatsvinden. Afhankelijk van de problemen vinden er meer bezoeken plaats. Naast het ouderbezoek is er veelvuldig telefonisch contact. We streven naar een optimale communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Soms wordt de gedragswetenschapper, de directeur of de coördinator zorg ingeschakeld. Op verzoek wordt een tolk op school uitgenodigd voor gesprekken met de ouders/verzorgers van allochtone leerlingen. De school kent geen vaste spreekuren. De teamleden zijn na schooltijd, op afspraak, bereikbaar. Tijdens de schoolpauzes kan het zijn dat de telefoon beantwoord wordt met een antwoordapparaat