VSO de Velddijk

Waar gaan en staan we voor?


VSO de Velddijk is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) (voorheen school Cluster 4 ZMOKschool) die onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Wij bieden specialistisch onderwijs voor elke leerling met specifieke opvoeding- en ontwikkelingsvragen.
Vanuit een integrale aanpak (maatwerk, specialistisch aanbod van scholing, arbeidsinpassing en arbeidstoeleiding evenals behandelingsprogramma’s) wordt gezocht naar duurzame oplossingen die de jongeren
en ouders/verzorgers een reëel toekomstperspectief bieden.


Het toekomstperspectief bepalen we vanuit het model “De Leerling in Beeld”.


De kernkwadranten Denken (hierbij brengen we het cognitief functioneren in beeld), Doen (hierbij kijken we naar het vaardigheidspallet van de leerling), Willen (welke motivatie heeft de leerling) en het Zijn (hoe is de leerling). Vanuit de kwadranten te samen komt het leerling-profiel naar voren.
Dit gaan we leggen op het profiel dat hoort bij zijn uitstroomperspectief. Hierdoor krijgen we samen beeld welke stappen we hebben te zetten om het perspectief te bereiken.
Tussentijds vindt er jaarlijks een evaluatie van het perspectief plaats met leerling en ouders.


 


Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren waarin jongeren zich thuis voelen, waar ze hun zelfvertrouwen weer enigszins kunnen herwinnen en weer perspectief krijgen op hun toekomst.
Stimuleren van zelfstandigheid en redzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van de docent, deskundigen en hulpverlening.

Als dit proces ‘pakt’, ontstaan er kansen voor de jongeren:

• een arbeidsplaats;
• een diploma, certificaat of cursus op maat;
• mogelijke aansluiting bij een vervolgopleiding.