Nieuwsmeer nieuws

Agendameer agenda

Velddijk

De Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs en begeleiding op maat aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een (ernstige) gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Het gaat om specialistisch onderwijs voor leerlingen met specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen.