De school

 

Het Poortje is een expertise-school voor Cluster IV-leerlingen.

 

De school is uitgegroeid tot een expertisecentrum, waarin aan ruim 140 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar verdeeld in 13 groepen onderwijs op maat wordt geleverd.
Er wordt ook les gegeven aan leerlingen met een specifieke vraagstelling, te weten leerlingen met internaliserende problematiek, moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).